Kedudukan Orang Yang Membaca Al-QuranDijelaskan dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, dari Aisyah r.a dia berkata bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda :
"Orang yang pintar membaca Al-Quran, maka ia bersama barisan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbata-bata, maka dengan kesusahannya tersebut ia mendapatkan dua pahala".

Para ulama berkata, bahawa maksud "terbata-bata" dalam ayat hadis di atas adalah mengalami kesusahan saat belajar Al-Quran. Bagi orang seperti ini, maka ia mendapat dua (2) pahala kerana mengalami kesusahan proses belajarnya.


Firman Allah : Surah Yunus : 57-58
"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadikan penawar bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada kamu, dan juga memberi petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah, " Kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangNya, maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan."

Firman Allah : Surah Al-An'am : 106
"Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tiada Tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang musyrik."

Firman Allah : Surah Az-Zukhruf : 43
"Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada dilandasan yang lurus."


Sabda Rasulullah s.a.w : Hadis Anas bin Malik r.a
"Barangsiapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tetapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya dan merubah-rubah (makna)nya, maka Al-Quran akan menjadi pendakwa baginya agar ia dimasukan ke neraka Jahanam. dan barangsiapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan memberi syafaat (penolong) baginya agar ia dimasukkan ke dalam syurga."

Tiada ulasan:

PERINGATAN

Kerja-kerja dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri dan Mufti Malaysia.

Sila hubungi 03-26933049,26915184 @ 019-3376159 (Rahmat Mahdan) untuk mengetahui kadar caj perkhidmatan terkini.

Firman Allah s.w.t
“Syaitan menjanjikan kemiskinan kepada kamu
(bersedekah amal jariah) dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, dan
Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan kurnia-Nya.
Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui”
Al-Baqarah : 268

Kerjasama anda kami hargai.

Bersamalah kita menjaga kesucian AL-QURAN.

Buku Pelawat


ShoutMix chat widget